Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784088804866
Trọng lượng (gr) 119
Kích thước 2 x 11.2 x 17.4
Giá bìa 120,000 đ