Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Peiro Morosini
Nhà xuất bản Marshall Cavendish International (Asia) Pte Ltd
Năm phát hành 04-2011
ISBN 9789814276894
Trọng lượng (gr) 430
Kích thước 2.0 x 22.0 x 15.0
Số trang 260
Giá bìa 365,000 đ