Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Penguin Books UK
ISBN 9780141981727
Trọng lượng (gr) 450
Giá bìa 157,000 đ