Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

150th Anniversary Edition Praised by Tolstoy as an "incomparable artist," Chekov is considered one of the masters of the short story. This collection features twenty of his most noted stories, including "The Confession, Ninotchka, " and "The Cure for Drinking."

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Anton Pavlovich Chekhov
Nhà xuất bản Penguin Putnam Inc
Năm phát hành 05-2010
ISBN 9780451528797
Trọng lượng (gr) 181
Kích thước 2.0 x 16.0 x 10.0
Số trang 320
Giá bìa 139,000 đ