Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả MasaÌ"ki OÌ"hashi
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : Gakken KyoÌ"iku Shuppan, 2012.
ISBN 9784055008310
Trọng lượng (gr) 523
Kích thước 1.2 x 21.2 x 28
Giá bìa 675,000 đ