Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Scott Foresman-Addison Wesley Mathematics ((c)2005) components for Grade 6.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Randall I Charles,Warren Crown,Francis Fennell
Nhà xuất bản Pearson Scott Foresman
Năm phát hành 04-2004
ISBN 9780328117109
Trọng lượng (gr) 1814
Kích thước 3.0 x 27.0 x 20.0
Số trang 758
Giá bìa 2,046,000 đ