Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The planet Earth describes its location in the solar system, its atmosphere, geographic features, and treatment by the people who live on it. Original.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jean Marzollo,Judith Moffatt
Nhà xuất bản Scholastic US
Năm phát hành 10-2001
ISBN 9780439113212
Trọng lượng (gr) 68
Kích thước 0.0 x 22.0 x 15.0
Giá bìa 59,000 đ