Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Scholastic Reader, Level 1: A Bug, A Bear, & A Boy

With simple sentences and beautiful watercolor illustrations, David McPhail weaves the tale of three fast friends who all read from the same book. 

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả David M McPhail
Nhà xuất bản Scholastic
Công ty phát hành Scholastic
ISBN 2444096784990
Số trang 32
Giá bìa 94,000 đ