Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

In November 1805, after a perilous trek across North America, William Clark and Meriwether Lewis finally spotted the Pacific Ocean. It was a triumphant, hard-won victory following a year-and-a-half of braving the elements and risking death by starvation,

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả John Burrows
Nhà xuất bản Sterling
ISBN 9781402745331
Trọng lượng (gr) 230
Kích thước 18.54x13.72
Số trang 128
Giá bìa 95,000 đ