Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Yuval Noaharari
Dịch giả Nguyễn Thủy Chung
Nhà xuất bản NXB Tri Thức
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành Công ty cổ phần sách Omega VN
ISBN 9786049437083
Kích thước 16x24 cm
Số trang 548
Giá bìa 250,800 đ