Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sáng Tạo Tác Phẩm - Báo Mạng Điện Tử

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở những lý luận chung, cơ bản về báo mạng điện tử, có sự vận dụng khéo léo quan điểm của Đảng và Nhà nước về báo chí nói chung, báo mạng điện tử nói riêng.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương, đi từ những nguyên tắc cơ bản khi viết cho báo mạng điện tử, đề cập đến các thể loại cơ bản nhất là thể loại tin, tường thuật, phỏng vấn… đến các thể loại phức tạp, có chiều sâu như phóng sự, điều tra hay bình luận.

Tập thể tác giả vừa hệ thống những vấn đề lý thuyết, vừa đề cập đến những vấn đề thực tế bằng cách bao quát nhiều kỹ năng thực hành cho từng thể loại khác nhau trong sáng tạo tác phẩm.

Cuốn sách không chỉ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên chuyên ngành báo chí, đặc biệt là chuyên ngành báo mạng điện tử, mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí và quan tâm đến vấn đề này.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Thị Trường Giang
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045706886
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 24 x 16
Số trang 403
Giá bìa 80,000 đ