Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ladybird
Nhà xuất bản Penguin Books Ltd
ISBN 9781846463617
Trọng lượng (gr) 119
Kích thước 17.4 x 0.8 x 12.2
Số trang 44
Giá bìa 39,000 đ