Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Scholastic
Nhà xuất bản Scholastic
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Scholastic
ISBN 2562828565492
Số trang 67
Giá bìa 172,800 đ