Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hiromi Wada
Công ty phát hành 1980 Books
ISBN 8397639279627
Kích thước 13 x 20 cm
Số trang 212
Giá bìa 118,800 đ