Reviews 1

Mình sẽ không bàn quá nhiều về nội dung hay những chi tiết ly kỳ trong quyển sách này. Nhìn chung thì mình thấy quyển sách ổn và mình thích yếu tố Phật giáo được lồng ghép vào câu chuyện. “Sa môn Không Hải: Đại Đường quỷ yến” của tác giả người Nhật Yumemakura Baku là một quyển rất hay có liên quan đến Phật giáo. Quyển sách kể về Hoằng Pháp đại sư hay còn được gọi với cái tên thông thường là Không Hải. Ông được xem là sơ tổ Chân Ngôn tông của Nhật Bản. Tích kể rằng trong lúc đang trăn trở về một phong cách sống tĩnh tại và chân tâm thì nhà sư Không Hải gặp đươc một tu sĩ Phật giáo. Kỳ duyên đã khiến cho Ngài học được bài chú của Mật tông khiến cho lòng an định vô cùng. Từ đó, nhà sư đã quyết đi theo con đường của một ẩn sĩ tại những nơi yên tĩnh hẻo lánh ở Otaki và Muroto. Nhờ vào bản kinh Hư Không Tạng do Ngài Thiên Vô Úy dịch ra chữ Hán cùng với kỳ ngộ khi hiểu được kinh Đại Nhật là kinh quan yếu của Chân Ngôn tông, Ngài Hải Không đã hiểu được Mật tông cũng gồm có hai phái là cổ và tân. Từ nền tảng này mà Ngài đã truyền bá Chân Ngôn Tông ở Nhật Bản với "ba bí mật" (Thân, khẩu, ý), đó là ba phương tiện để mỗi người đạt được Phật quả. Nếu hành giả đạt đến mức thân tâm nhất như, tất cả đều tương thông ứng hợp với nhau, thì ngay trong thân này, trong đời hiện tại này, có thể đạt được sự giải thoát rốt ráo, nghĩa là thành Phật. Giáo lý này được tóm gọn trong tám chữ: “Tam mật tương ưng, tức thân thành Phật.”

Thông tin chi tiết
Tác giả Yumemakura Baku
Năm phát hành 04-2020