Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Raymond Briggs
Nhà xuất bản Puffin Books
ISBN 9780141333199
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 9.9 x 9.6 x 0
Giá bìa 144,000 đ