Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Emmy Award-winning creator of the Nick Jr. preschool television series Wow! Wow! Wubbzy! Bob Boyle brings to life a vibrant, playful friendship story about robots, featuring Rosie and Rex. Young readers will delight in this exciting, humorous picture book in which robots meet all the fun of tea parties.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bob Boyle
Nhà xuất bản Harpercollins Publishers Inc
Năm phát hành 05-2014
ISBN 9780062211316
Trọng lượng (gr) 295
Kích thước 1.0 x 23.0 x 23.0
Số trang 40
Giá bìa 205,000 đ