Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Roscoe Riley doesn't mean to break the rulessNever Race a Ranaway PumpkinPumpkin ContestIf Roscoe guesses the weight of a giant pumpkin, he'll be a winner! Easy, right? But a little black cat keeps trying to cross his path! Will the bad-luck kitty ruin Roscoe's chance to win?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Katherine Applegate,Brian Biggs
Nhà xuất bản HarperCollins Publishers
Năm phát hành 09-2009
ISBN 9780061783708
Trọng lượng (gr) 68
Kích thước 0.3 x 18.5 x 13.0
Số trang 96
Giá bìa 59,000 đ