Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The city that never rusts . . . is rusting. Robot City Confidential Investigations detectives Rod and Mike smell a rat. Can they track down the villain and find a cure before rust panic spreads?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Paul Collicutt
Nhà xuất bản Macmillan
ISBN 9781840113440
Trọng lượng (gr) 229
Kích thước 22.8 x 17
Giá bìa 80,000 đ