Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Abul K Abbas,Nelson Fausto,Vinay Kumar
Nhà xuất bản Elsevier Health Sciences
Năm phát hành 07-2014
ISBN 9780808924500
Trọng lượng (gr) 0
Kích thước 27.0 x 21.0
Số trang 1408
Giá bìa 1,649,000 đ