Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

This colorful Level 1 reader follows the Small Potatoes as they take a ride on the Potato Train! Filled with adorable art, this reader is perfect for even the youngest Small Potatoes fan.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Josh Selig
Nhà xuất bản Penguin Putnam Inc
Năm phát hành 04-2014
ISBN 9780448479415
Trọng lượng (gr) 68
Kích thước 0.0 x 22.0 x 15.0
Số trang 32
Giá bìa 67,000 đ