Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 04-2013
ISBN 9781782091790
Trọng lượng (gr) 60
Kích thước 14.9 x 0.2 x 21
Số trang 24
Giá bìa 45,000 đ