Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Pan Macmillan
ISBN 9781447227199
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 19.7 x 3.8 x 13
Giá bìa 156,000 đ