Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9780753435885
Trọng lượng (gr) 382
Kích thước 26.5 x 1.2 x 23.7
Giá bìa 225,000 đ