Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lorraine C. Smith,Nancy Nici Mare
Nhà xuất bản Cengage Learning, Inc
Năm phát hành 12-2016
ISBN 9781305580008
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 1.0 x 25.0 x 20.0
Giá bìa 240,000 đ