Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ladybird
Nhà xuất bản Ladybird
ISBN 9781409303770
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 17.6 x 0.7 x 12.2
Số trang 48
Giá bìa 52,000 đ