Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

A Level Four tale for children who are ready to read stories with a wider vocabulary. "Snow White and the Seven Dwarfs" continues to be a favourite tale.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ladybird
Nhà xuất bản Ladybird
ISBN 9781844229352
Trọng lượng (gr) 109
Kích thước 18.1 x 0.7 x 11.8
Số trang 48
Giá bìa 54,000 đ