Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ladybird
Nhà xuất bản Ladybird
ISBN 9781409303916
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 17.4 x 0.8 x 11.8
Số trang 48
Giá bìa 56,000 đ