Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quyết Tâm Cao, Biện Pháp Quyết Liệt Nhằm Tạo Chuyển Biến Mới Về Xây Dựng Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là một nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm; quan tâm từ trong quá trình diễn ra Hội nghị đến khi kết thúc Hội nghị. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với một tình cảm hồ hởi, vui mừng, đồng tình, nhất trí cao, cho rằng Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Cuốn sách Quyết Tâm Cao, Biện Pháp Quyết Liệt Nhằm Tạo Chuyển Biến Mới Về Xây Dựng Đảng được biên soạn giúp cho việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân.Nội dung cuốn sách bao gồm các bài:

- Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

- Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

- Phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Lược ghi ý kiến phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Phú Trọng
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211117235
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 128
Giá bìa 21,000 đ