Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quyết Không Lùi Bước - Tập 3

Sách thuộc kho sách cũ, sách tồn kho, không đổi trả. Khách hàng vui lòng cân nhắc trước khi mua.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Yoshiki Nakamura
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974125006
Kích thước 11.3 x 17.6 cm
Giá bìa 21,600 đ