Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quy Định Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Kiểm Ngư

Cuốn sách trình bày nội dung của những quy định pháp luật về vị trí, chức năng của Kiểm ngư; chế độ, chính sách đối với Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư, trang phục, trang thiết bị của Kiểm ngư; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động; quan hệ phối hợp giữa Kiểm ngư với các lực lượng liên quan; quản lí nhà nước đối với Kiểm ngư; tiêu chuẩn các ngạch công chức Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư; tàu, xuồng Kiểm ngư;...

Cuốn sách giúp bạn đọc cập nhật đầy đủ thông tin về văn bản pháp luật về  xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045709184
Trọng lượng (gr) 210
Kích thước 19 x 13
Số trang 83
Giá bìa 16,000 đ