Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quy Định Pháp Luật Về Thương Tích, Bệnh, Tật Và Bệnh Nghề Nghiệp

Tỉ lệ tổn thưởng cơ thể phản ánh mức ộ tổn hại sức khỏe và khả năng lao động của người lao động nói riêng và  của những người tham gia bảo hiểm xã hội nói chung, trong đó có cả những người hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người có công với cách mạng. Vấn đề này đã được Bộ luật lao động; Luật bảo hiểm xã hội, Pháp lệnh ưu đã người có công với cách mạng;...

Cuốn sách giới thiệu nội dung những quy định pháp luật về thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp giúp độc giả hiểu thêm về: quyền và nghĩa vụ của người lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; quan hệ lao động; quy  định về tỉ lệ tổn thương cơ thể; nguyên tắc xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể; phương pháp xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045703823
Trọng lượng (gr) 680
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 419
Giá bìa 67,000 đ