Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp Và Thống Nhất Về Biển, Hải Đảo

Cuốn sách bao gồm những nội dung cơ bản về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo cũng như phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác này. Trên cơ sở các chủ trương, chính sách và các quy định pháp luật về vấn đề biển, hải đảo, các tác giả tập trung làm rõ các chức năng, nhiệm vụ, thực trạng và phương hướng, giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy nhà nước về quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo - một nội dung còn tương đối mới mẻ đối với khoa học tổ chức, quản lý của Nhà nước ta hiện nay.

Cuốn sách được chia làm 8 chương với 2 phần chính:

Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.

Chương I. Tổng quan công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo

Chương II. Quản lý tổng hợp khai thác, sử dụng biển, hải đảo

Chương III. Quản lý nhà nươc đối với các hoạt động điều tra cơ bản về biển, hải đảo.

Chương IV. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển.

Phần thứ hai. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện một số vấn đề cụ thể trong quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.

Chương V. Hoàn thiện và vận hành thông suốt thể chế quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo dựa trên đổi mới tư duy hoạch định chiến lược, chính sách biển.

Chương VI. Hoàn thiện bộ máy tổ chức và phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.

Chương VII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam.

Chương VIII. Hoàn thiện các luận cứ khoa học cho việc hoạch định ranh giới quản lý biển và hải đảo.

Các tác giả coi như đây lầ một lời tri ân tới tất cả các đồng nghiệp đáng công tác tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt  Nam, tại các chi cục biển và Hải đảo các tỉnh, thành phô ven biển vì tất cả những nỗ lực và sự kiên trì phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của họ, trải qua một giai đoạn khó khăn với 5 năm hình thành, phát triển hệ thống cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo thuộc ngành Tài Nguyên và Môi trường.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045707647
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 24 x 16
Số trang 523
Giá bìa 121,000 đ