Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Mine Yoshizaki
Dịch giả Doumonkai
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 7851665059505
Kích thước 13 x 18 cm
Số trang 184
Giá bìa 40,000 đ