Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quack! Quack!

For ages 0-2

Format Board book | 14 pages

Dimensions 120 x 120mm

Publication date 01 May 2010

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dickens
Nhà xuất bản Dickens Publishing Ltd
Năm phát hành 05-2010
ISBN 9781907580031
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 12.0 x 12.0
Số trang 14
Giá bìa 73,000 đ