Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

* Inspiring global thinkers in keeping with the IB philosophy. * High quality, inquiry based readers designed as a ready-made library of titles. * Engaging companions exploring each level's individual units with open-ended activities linked to the Learner Profile attributes.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Heinemann
Năm phát hành 10-2009
ISBN 9780435993269
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 5.1 x 26.4 x 19.4
Giá bìa 2,635,000 đ