Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Oxford University Press
Năm phát hành 04-2015
ISBN 9780194704069
Trọng lượng (gr) 563
Kích thước 27.7 x 1.1 x 21.6
Giá bìa 422,000 đ