Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lulu is a princess. She has everything--well, almost everything. Princess Lulu doesn't have any friends. Will she finally find a friend at Camp Ruff 'n' Tuff? Find out in this Level 3 reader!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Kathryn Cristaldi,Heather Maione
Nhà xuất bản Penguin Young Readers Group
Năm phát hành 04-2012
ISBN 9780448461397
Trọng lượng (gr) 119
Kích thước 0.0 x 22.0 x 15.0
Số trang 48
Giá bìa 64,000 đ