Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
ISBN 9781409565970
Trọng lượng (gr) 87
Kích thước 19.8 x 0.7 x 13
Giá bìa 120,000 đ