Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Premium B1 level is suitable for adult and young adult students who may be preparing for B1 level examinations such as PET.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Pearson
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9781405881111
Trọng lượng (gr) 440
Kích thước 27.432x21.844
Giá bìa 452,000 đ