Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Premium B1 level is suitable for adult and young adult students who may be preparing for B1 level examinations such as PET.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Pearson
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9781405881128
Trọng lượng (gr) 590
Kích thước 27.432x21.336
Giá bìa 417,000 đ