Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Predators - the fifth title in the highly successful fun-packed information series brings us face to face with the World's most dangerous predators. Complex paper mechanics including pop-ups, flaps and booklets, bring these ferocious hunters to life on the page.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Patricia Jacobs,  Peter Bull
Nhà xuất bản Macmillan
ISBN 9781848773790
Trọng lượng (gr) 665
Kích thước 28 x 27
Số trang 14
Giá bìa 480,000 đ