Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Toola-Roola and the other ponies decide to start a band, but Toola-Roola is more of a dancer than a singer, and has to find another way to fit into the band.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Scout Driggs,Lyn Fletcher
Nhà xuất bản HarperCollins Publishers
Năm phát hành 08-2005
ISBN 9780060744458
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 1.3 x 20.3 x 19.8
Số trang 24
Giá bìa 51,000 đ