Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Usborne
ISBN 9780746098967
Trọng lượng (gr) 223
Kích thước 19.8 x 1 x 13
Giá bìa 126,000 đ