Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Heather Amery,Stephen Cartwright
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 01-2005
ISBN 9780746063149
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 0.4 x 14.4 x 14.0
Số trang 16
Giá bìa 49,000 đ