Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9780552565431
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 26.5 x 0.3 x 23.5
Giá bìa 156,000 đ