Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Picture Book - Pong Pang: Bống Bang Chơi Dưới Mưa

Mùa mưa tới, Bống Bang rất thích chơi dưới mưa. Nhưng trẻ em chơi dưới mưa lâu sẽ dễ bị bệnh đó! Vậy phải làm sao? Bống Bang đã làm gì nhỉ?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Songkha, Mongkol Wancham
Dịch giả Đặng Thanh Giang
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 2526973950442
Kích thước 17 x 17 cm
Số trang 24
Giá bìa 42,000 đ