Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát

Cuốn sách Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát giúp bạn đọc có nhận thức đúng, đầy đủ về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

- Chương I: Một số vấn đề chung về phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát.

- Chương II: Thực trạng thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát.

- Chương III: Cơ chế, định hướng, yêu cầu, giải pháp và kiến nghị tăng cường phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Lê Văn Giảng, Cao Văn Thống
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045710814
Trọng lượng (gr) 430
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 318
Giá bìa 89,000 đ