Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống, lại có nhiều cảnh đẹp nên thơ, người Ninh Bình đã dùng văn học dân gian để ghi nhận lại những cảm xúc của mình về cảnh vật và con người quê hương, gửi gắm vào đó niềm cảm xúc động và lòng tự hào, được diễn tả bằng sự tài hoa trong cách biểu hiện hình ảnh và ngôn từ.

#Sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết