Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Phong Trào Cánh Tả Ở Liên Bang Nga Và Mối Quan Hệ Với Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cuốn sách giúp bạn đọc có những hiểu biết đầy đủ và sâu sắc hơn về sự ra đời, vị trí, vai trò và những đóng góp của các đảng cộng sản, cánh tả ở Liên bang Nga trong đời sống chính trị ở quốc gia này, đồng thời bước đầu tìm hiểu về mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản, cánh tả ở Liên bang Nga.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

- Chương I: Lịch sử phong trào cánh tả ở Liên bang Nga

- Chương II: Thực trạng xu hướng phát triển của phong trào cánh tả ở Liên bang Nga từ sau năm 1991.

- Chương III: Quan hệ giữa các lực lượng cánh tả ở Liên bang Nga với Đảng Cộng sản Việt Nam: hiện trạng và khả năng phát triển.

Cuốn sách góp phần cung cấp, làm rõ thêm luận cứ xác đáng, củng cố niềm tin vào những lý tưởng, thành tựu tốt đẹp mà chủ nghĩa xã hội hiện thực đem lại cho nhân dân Nga cũng như nhân loại tiến bộ trên thế giới; đóng góp vào việc hoạch định chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng trong phong trào cộng sản, cánh tả trên thế giới nói chung và phong trào cánh tả ở Nga nói riêng. Đồng thời, đây còn là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, về quan hệ quốc tế cũng như đóng góp vào công tác giáo dục lý luận, chính trị hiện nay thông qua việc cung cấp những tư liệu về tiến trình cách mạng ở Nga từ sau năm 1991.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Thị Hoài Phương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045706770
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 275
Giá bìa 47,000 đ